Bắn Trứng Khủng Long android


Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!
Bạn quen thuộc với thể loại game bắn bóng(ban bong), các game bắn trái cây, hay bắn trứng khủng long(ban Trung Khung Long) thì bạn hãy thử game này.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Similar Apps

weather location app free apk

One of the most popular weather apps and best weather forecast apps is waiting for you! This best widget is a full featured, completely customizable digital clock and weather forecast widget. With it, you can get clock and weather information…
Noah camera Apk

Noah Camera Free Apk

Selfies are not just selfies - they're a form of self-expression! Noah Camera is all about you – your filtered selfie, your customized camera, and your social media. Take great selfies with Noah Camera's filters, Then share them directly from…

Bubble Space Extreme for android

Join the amazing bubble popping adventure in space and pop all the puzzle bubbles to restore balance to the galaxy. Play and enjoy the classic and most addictive Bubble Space Extreme game and beat over 1300 cosmic levels. Travel to…