Bắn Trứng Khủng Long android


Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!
Bạn quen thuộc với thể loại game bắn bóng(ban bong), các game bắn trái cây, hay bắn trứng khủng long(ban Trung Khung Long) thì bạn hãy thử game này.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Similar Apps

CastBox – Free Top Podcasts apk download

★ ? Top Trending Apps of Global Best 2016 by Google Play ★ ★ ? Most Entertaining of Best Apps 2016 by Google Play ★ ★ ? Winner of Google Demo Day 2016 Women's Edition - Judges' Choice Award ★…
Backdrops Apk

Backdrops – Wallpapers App Download

The only wallpapers you'll ever need. Say hello to Backdrops. Explore Sift through hundreds of original wallpapers hand crafted in house by the the Backdrops team. Enjoy exclusive walls designed specifically for your devices. You won't find these backgrounds in…

iQuran Lite apk download

** iPray for Mac OS X is OUT! RAMADAN PROMOTION - FREE for a LIMITED time ** ******************************************** ** NEWS ** ** Full version of iQuran will now be sold for a fraction of its original price, down to $…