Bắn Trứng Khủng Long android


Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!
Bạn quen thuộc với thể loại game bắn bóng(ban bong), các game bắn trái cây, hay bắn trứng khủng long(ban Trung Khung Long) thì bạn hãy thử game này.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Similar Apps

MotoGP Race Championship Quest Apk

MotoGP, finally a motorcycle racing game that keeps you on the track and focused on what wins races, TIMING! Timing on the brakes and timing on the throttle. Experience the intense racing action that is MotoGP. Race as your favorite…
Job today Apk

JOB TODAY – jobs in 24hrs Download

JOB TODAY is revolutionizing the way candidates find jobs and employers hire staff. That’s why we were featured on CNBC, BBC Radio, Forbes, The Telegraph, Bloomberg, and many other media outlets. Pretty cool right? We’re now live in London and…
Cooking Fever Android

Cooking Fever Android

Don your chef’s hat and star cooking in Cooking Fever! Cooking Fever is an aptly named video game for Android smartphones and tablets that has you cooking delicious meals and deserts in 13 different locations, from Fast Food joints to…