Bắn Trứng Khủng Long android


Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!
Bạn quen thuộc với thể loại game bắn bóng(ban bong), các game bắn trái cây, hay bắn trứng khủng long(ban Trung Khung Long) thì bạn hãy thử game này.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Similar Apps

Rento – Dice Board Game Online Apk

RENTO is free business game. It is similar to original game, but it has a slightly different rules. Trade lands, build houses, win auctions and most importantly - have fun. If you like Ludo or family dice games - you…

Bubble Mix Apk

You are ready for the next bubble shooter experience? Try Bubble Mix!!! Explore up to 50 challenging levels! Help the cat to reach to the top of each level by crushing balls!!! The mission is simple: Just combine 3 or…

Racing in Car Apk

Sick of endless racing games with third person perspective? Racing in Car is the best mobile racing game you have been looking for. You drive your car in cockpit view through the endless traffic and realistic environment. Tilt your device…